LULU and BOO

Letní soutěž 2018

LETNÍ SOUTĚŽ 2018

Podmínky letní soutěže 2018

 1. Úvod

 • Soutěž o 3 kosmetické balíčky v hodnotě 5 000 Kč. 

2. Druh a způsob soutěže

 • Soutěž na sociálních sítích facebook a Instagram.
 • Správná odpověď na jednu soutěžní otázku.
 • Soutěžící musí být starší 15-ti let věku.
 • Četnost výhry – 3 kosmetické balíčky na konci soutěže, tj. dne 5. 9. 2018.

  3. Platnost soutěže

 • Platnost soutěže je od 5. 7. 2018 do 5. 9. 2018. Pokud výherce nebude reagovat na výzvu k odběru kosmetického balíčku do 5-ti pracovních dnů, tak nárok na výhru zaniká s okamžitou platností a výherce je bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

4. Výměna, čerpání a uplatění výhry

 • Výhra se nedá vyměnit za peníze.
 • Výhru nelze darovat a je tudíž nepřenosná.
 • Čerpání výhry musí být jednorázovou formou a nelze ji tudíž čerpat vícekrát.
 • Výhrou se rozumí výběr produktů, které jsou výhradně jen na eshopu firmy www.lborganics.cz 

5. Doprava

 • Doprava je zdarma jen pro tři výherce kosmetického balíčku v hodnotě 5 000 Kč a vzathuje se jen k letní soutěži 2018.

6. Výběr produktů a reklamace výhry

 • Výběr se rozumí sklatba produktů v kosmetickém balíčku v hodnotě 5 000 Kč, který je zcela v kompetenci společnosti LB Organics s.r.o.
 • Na výhru kosmetických balíčků v hodnotě 5 000 Kč nelze uplatnit reklamaci.
 • V případě zjištění poškození produktů v kosmetickém balíčku lze uplatnit reklamaci. V tomto případě se výherce musí řídit reklamačními podmínkami společnosti LB Organics s.r.o., které jsou umístěny na webu www.lborganics.cz

7. Závěrečná ustanovení

 • Soutěž se vztahuje na celé území ČR od 5. 7. do 5. 9. 2017. Přesný čas soutěže není stanoven, musí být však během 24. hodin daného soutěžního dne. Soutěžící musí správně odpovědět na  soutěžní otázku a dodržovat přesná pravidla soutěže – letní soutěž 2018. Pokud tak neučiní, tak v tomto případě nemá nárok na výhru. Soutěž probíhá výhradně na sociálních sítích, tj. facebook a Instagram společnosti LB Organics s.r.o.
 • Firma LB Organics s.r.o. si vyhrazuje právo na tiskové chyby. Firma LB Organics s.r.o. neodpovídá za jakékoliv škody či újmy, které vzniknou během soutěže na straně soutěžících a výherců. Na výhru se nevztahuje právní nárok. Letní soutěž 2018 je v souladu o obecném nařízení o ochraně osobních údajů, tj. GDPR.