Vegan Society

Vegan Society je vzdělávací organizace, která propaguje a podporuje vegananský životní styl.

Veganství je způsob života, který se snaží vyloučit, pokud je to možné a proveditelné, všechny formy zneužívání a týrání zvířat pro jídlo, oblečení, kosmetické produkty a jiné účely.

Historie samotného veganství je mnohem starší. Důkazy o lidech, kteří si vybrali vyhýbání konzumací produktů živočišného původu lze vysledovat více než 2000 let před naším letopočtem. Již v roce 500 př. n.l. řecký filosof a matematik Pythagoras prosazoval benevolenci mezi všemi druhy a následoval to, co by mohlo být popsáno jako vegetariánská strava. Přibližně ve stejnou dobu Siddhārtha Gautama (lépe známý jako Buddha) hovoří podrobněji o vegetariánské stravě s jeho následovníky. Rychlý posun do roku 1806 a nejstarší koncepce veganství se začíná rýsovat. Mohou za to pánové Dr. William Lambe a Percy Bysshe Shelley (věhlasný anglický básník), kteří jsou mezi prvními, dávající najevo veřejný nesouhlas s vejci a mléčné výrobky z etických důvodů.

Společnost Vegan society byla založena v roce 1944, přesněji v listopadu, kdy pan Donald Watson svolává schůzku s pěti dalšími ne-mléčnými vegetariáni, včetně pana Elsie Shrigleyho o ne-mléčné vegetariánské stravě a zdravému životnímu stylu. Ačkoli mnozí zastávali podobné názory té doby, tak těchto šest průkopníků byli prvními, kteří aktivně nalezli nové hnutí navzdory hlasité opozici. Skupina cítila potřebu “nového” slova, které by je popisovalo, něco více výstižného než “ne-mléční vegetariáni“. Odmítnutá slova obsahovala výrazy “dairyban“ , “vitan“ a “benevore“. Nakonec se shodli na “vegan”, obsahující první tři a poslední dvě písmena slova vegetarian. Pan Donald Watson to označil slovy jako “začátek a konec vegetariánství”

Společnost Vegan Society se snaží učinit, aby veganství mohlo být snadno přijaté a široce uznávané , přístupem ke snižování utrpení zvířat a lidských škod na životním prostředí, prostřednictvím smysluplného, klidného a věcného dialogu s jednotlivci a organizacemi.

Vegan logo je registrovaná ochranná známka a je symbolem veganské společnosti “Zvíře bez” standardů.