Naše společnost se zaměřuje na exkluzivní spolupráce v rámci distribuce produktů značky EVOLVE v ČR a SR a Mrs FRISBEE’S ALL NATURALS v celé EU, včetně ČR a SR.

Smyslem navázání distribuční spolupráce s vybranými obchodními partnery je prodej produktů koncovým zákazníkům, v rámci celého našeho portfolia.
Počet distributorů je vždy omezen do té míry, aby každý distributor prodával takový sortiment, ve kterém je v dané oblasti silný a zná výborně místní prostředí trhu.

Každý distributor má možnost využívat podpory naší firmy, ať se to týká reklamní propagace či jiných P. R. aktivit.

Naše produkty může distributor prodávat pouze formou maloobchodu. Prodejními kanály jsou specializované prodejny či specializované eshopy.

S každým distributorem je uzavřena distribuční smlouva a to písemnou formou.

Další specifikace spolupráce, informace o produktech a ostatní obchodní podmínky jsou k dispozici na vyžádání, tj. na emailové adrese: distribuce@lborganics.cz